Barbara Corcoran Apologizes for Whoopi Goldberg Fat Joke On The View – TMZ